Địa chỉ : Văn phòng Novaland, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25 Bình Thạnh, TP.HCM
 Điện thoại : 0969959716
 Email : info@pkd-novaland.com.vn