Tham khảo về Luật đất đai 2022 trong quyền sử dụng đất

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy 05 quy định mới trong Luật đất đai 2022 mới nhất về chuyển mục đích sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tài sản ở và bất động sản khác ( gọi là “Sổ đỏ” )… Tại Thông tư 09/2021/TT-BTNMT mà Thông tư này ban hành. Hướng dẫn sửa đổi và bổ sung Đạo luật Bất động sản ( có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 ) mà chủ sở hữu nên biết.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật và quy định năm 2022. Sửa đổi Chương trình xây dựng luật và quy định năm 2021. Điều này hứa hẹn nhiều đổi mới và giúp Luật Đất đai ngày càng thích ứng với xu hướng và thị trường trong tương lai. .

luat dat dai moi nhat 1
Luật đất đai mới nhất 2022

1. Luật đất đai 2022 sửa đổi mục đích sử dụng đất…

Sửa quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không cần xin phép nhưng phải đăng ký biến động đất đai. Thông tư 09/2021/ TT-BTNMT sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/ TT-BTNMT. ( Đã được sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ) như sau:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký chuyển mục đích, bao gồm:

 • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác. Bao gồm: đất xây dựng nhà kính, nhà ở khác vào mục đích nông nghiệp. Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép. Nuôi trồng thủy sản để học tập, nghiên cứu và thử nghiệm.
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.
 • Chuyển đất trồng cây lâu năm thành đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm.
 • Chuyển đất ở thành đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
 • Chuyển đất công nghiệp, đất dịch vụ sang loại đất khác thuộc sản xuất phi nông nghiệp. Đất công nghiệp không phải là đất sản xuất phi nông nghiệp. Chuyển đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất công nghiệp. Dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Do đó, sau khi thay đổi, trường hợp “ chuyển nhượng bất động sản thương mại, dịch vụ sang bất động sản của công ty sản xuất phi nông nghiệp. ” Đã bị xóa khỏi danh sách các trường hợp không phải xin giấy phép nhưng phải báo cáo để thay đổi. .

Điều này là phù hợp, vì theo quy định tại Mục 57 Khoản 1 Luật Nhà nước năm 2013 “việc chuyển các lô đất công trình thương mại, dịch vụ, phi kinh doanh thành khu sản xuất phi nông nghiệp. ” Là trường hợp phải có giấy phép thu được, đạt được bằng cách thay đổi mục đích sử dụng. Hiện nội dung hướng dẫn không loại trừ trường hợp này.

2. Luật đất đai 2022 xin cấp sổ đỏ không cần bản sao…

Khoản 5 Điều 11 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định:

Đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Thì việc cấp Giấy chứng nhận phải có thành phần là bản sao Giấy chứng minh nhân dân. Hoặc Giấy chứng minh quân nhân hay Hộ khẩu và các giấy tờ khác. Sử dụng dữ liệu cơ quan tiếp nhận từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mà người nộp đơn không phải cung cấp các giấy tờ này để chứng minh danh tính.

luật đất đai 2022

Trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu ngành, lĩnh vực ( bao gồm cả lĩnh vực đất đai ).

Như vậy, khi dữ liệu dân cư cả nước được chia sẻ và kết hợp với dữ liệu của các ngành, lĩnh vực. Trong đó có đất đai thì không phải làm thủ tục xin cấp sổ đỏ.

3. Luật đất đai 2022 Bổ sung Biểu mẫu đăng ký cấp sổ đỏ

Hộ gia đình, cá nhân khi xin chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Vào mục đích “dồn điền, đổi thửa” thì phải nộp cùng hộ gia đình hợp lệ Theo Mẫu số 10/ĐK. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở và bất động sản khác ban hành kèm theo Thông tư 24/2014 /TT-BTNMT.

Từ ngày 01/9/2021 việc sử dụng Mẫu số 04đ/ĐK – Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ( Mẫu riêng sử dụng cho trường hợp hợp nhất, chuyển đổi thửa ) kèm theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT

4. Luật đất đai 2022 Bổ sung trường hợp được cấp Sổ đỏ…

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 09/2021, các trường hợp bổ sung đăng ký biến động được cấp (theo Luật đất đai 2022) Sổ đỏ bao gồm:

 • Thửa đất được cấp Sổ đỏ riêng trong trường hợp Sổ đỏ được cấp cho nhiều thửa cùng nhau
 • Thay đổi diện tích các thửa đất ở đối với thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở. Do việc xác định lại diện tích mặt bằng theo tiêu chuẩn.
luat dat dai 2022 bo sung mau dang ky cap so do

5. Luật đất đai 2022 Sửa quy định về việc xác nhận những thay đổi vào sổ đỏ đã cấp

Luật đất đai 2022 quyết định thay từ “tặng” bằng từ “tài trợ”. Đối với các trường hợp làm đường giao thông, thủy lợi, công trình công cộng. Đồng thời cho biết cách viết trong 4 trường hợp:

 • Tài trợ cho một phần
 • Tài trợ cho toàn bộ
 • Tài trợ một phần của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất. Hoặc một số thửa đất trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất.
 • Tài trợ cho toàn bộ các thửa đất trên sổ đỏ cấp chung cho nhiều thửa đất
 • Bổ sung cách ghi đối với trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất. Có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ.

Bên cạnh đó, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hợp nhất, chia thửa. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với môi trường.

Xem thêm thông tin BĐS khác:

DMCA.com Protection Status